Kérjük, adja meg e-mail címét a hírlevélre való feliratkozáshoz:
Nyilatkozat
Fenti adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a SIGNAL Biztosító Zrt. e-mail szolgáltatásának keretén belül részemre ingyenesen tájékoztató és marketinganyagokat küldjön, fent megadott adataimat az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján kezelje, azokat a megjelölt célból az általa meghatalmazott természetes vagy jogi személyeknek, biztosításközvetítőknek átadja. Tudomással bírok arról, hogy jelen nyilatkozatom visszavonását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen az info@signal.hu email címre küldött levél útján, vagy telefonon a 06 1 458 4200-as számon, postai úton vagy személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodájában (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) tudom bejelenteni. A SIGNAL Biztosító Zrt. adatvédelmi szabályzata közvetlenül itt elérhető. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-87194/2015


Megerősítő kód:
Open.jpg